DE BOEKEN

VIncula Affinia is een uitgeverij op het gebied van poëzie en genealogie. Sinds 2015 zijn er twee boeken verschenen van de hand van dichter Coenraedt van Meerenburgh en drie genealogische werken van Marcel van den Driest. 

Lieve eige Coosje! UITVERKOCHT
De nakomelingen van Jacoba Adriana Busken (1759-1841)

Intelligent, mooi èn zorgzaam. Over Coosje Busken werd gepráát in Vlissingen. Ze maakte op 13-jarige leeftijd indruk door haar kennis van de klassieke talen, ze werd begeerd door schrijfster Betje Wolff. Uiteindelijk nam ze de zorg op zich van haar zieke zusters en moeder en trouwde na hun overlijden met een predikant.

 

In dit boek is voor het eerst het nageslacht van Jacoba Adriana Busken (1759-1841) bijeengebracht. Een groot gedeelte daarvan behoort tot het patriciaat van Nederland. Dat zij de grootmoeder was van journalist en literatuurcriticus Conrad Busken Huët mag geen verrassing meer heten, maar tot haar nazaten behoren ook, naast vele andere getalenteerden, een minister van Justitie, twee oud-Tweede Kamerleden, een bekende Amerikaanse journalist en een Olympisch medaillewinnaar!

 

Je zou kunnen zeggen dat de grote verwachtingen die rond haar leefden weliswaar niet door haarzelf, maar door haar nageslacht méér dan zijn waargemaakt.

Marcel A. van den Driest, Lieve eige Coosje. De nakomelingen van Jacoba Adriana Busken (1759-1841) 

Hardcover met stofomslag, 17x24cm

172 pp., geïll., met index,

ISBN 978-90-824455-2-7

€ 29,90

Verkennend onderzoek naar de genealogie Van (den) Trille

Dit verkennend onderzoek naar de genealogie Van (den) Trille werd uitgevoerd in de maanden juni en juli 2018 met behulp van zoekacties op internet. Uit het onderzoek, kwam een familie naar voren die in de 16de eeuw actief was op de Canarische Eilanden. Spil in deze tak is Jan van Trille (Anés Bantrilha). Hij stond bekend als een zeer rijk koopman. Hij bleek een zoon van Michiel van Trille (zoon van Petrus uit Brussel), die in 1523 het poorterschap van Mechelen verwierf. Van het nageslacht van deze Michiel van Trille kon een genealogische schets worden opgesteld.

De leden van deze familie woonden in Brussel, Mechelen, de Canarische Eilanden, Antwerpen, Middelburg en Amsterdam. 

Marcel A. van den Driest - Verkennend onderzoek naar de genealogie Van (den) Trille

Hardcover, geïll., 68 pp.

€ 15,00

Imperia Mundi 2018

Dit eerste deel van Imperia Mundi bevat genealogische gegevens van de tien regerende vorstenhuizen van Europa. Bij de presentatie van de gegevens is geen gebruik gemaakt van de gangbare genealogische opstelling, maar van een aanpak zoals in werken als Almanach de Gotha en Annuaire de la Noblesse moderne des maisons principales de l’Europe. De meeste aandacht gaat immers uit naar de regerend vorst(in), zijn/haar gezin en naaste verwanten. Wat Imperia Mundi onderscheidt van de genoemde publicaties is dat de namen en titels niet in het Frans, maar in de landstaal van het desbetreffende vorstenhuis vermeld staan; geen Roi d’Espagne, maar Rey de España, geen Princesse de Suède, maar Prinsessa av Sverige. Dit heeft enkele voordelen: het vergroot de kennis over buitenlandse adellijke titels, je komt meer in de sfeer van het land, en het voorkomt verlies van nuance door de vertaling.

In verband met de privacywetgeving is dit boek alleen ter inzage.

   

Marcel A. van den Driest - Imperia Mundi 

Hardcover, geïll, 88 pp.

€ 15,00

Het zegel van Pieter Meijertsz. Boon (1688-1762)

Het zegel van Pieter Meijertsz. Boon (1688-1762) is een verslag van het onderzoek uitgevoerd in het Noord-Hollands Archief (NHA) te Haarlem op donderdag 19 oktober 2017.

Doel van dit bezoek was het bestuderen en fotograferen van het zegel van Pieter Meijertsz. Boon. Dat zegel bevindt zich in het archief van de Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier.

   

Marcel A. van den Driest - Het zegel van Pieter Meijertsz. Boon (1688-1762) 

Hardcover, geïll, 60 pp.

€ 15,00

Coenraedt van Meerenburgh
Shakespeare Ollekebollekes
UITVERKOCHT

De sonnetten van William Shakespeare spreken al vier eeuwen onverminderd tot de verbeelding. De Vlissingse dichter Coenraedt van Meerenburgh vertaalde ze al eerder in het Nederlands, nu heeft hij de 154 sonnetten opnieuw vertaald in de versvorm Ollekebolleke.

   Deze unieke vertaling kan fungeren als handzame en laagdrempelige kennismaking met de thematiek van de beroemdste sonnettenreeks ter wereld, maar is tegelijkertijd een múst voor liefhebbers en kenners van het oeuvre van de meest geliefde dichter aller tijden.

 

Dit is nog nooit vertoond!                              Shakespeares sonnetten als

Coenraedt van Meerenburgh                          Ollekebollekes

IJverig dichter te V.                                         (Wordt uiteraard

Presenteert:                                                   Op verzoek gesigneerd)

 

Coenraedt van Meerenburgh - Shakespeare Ollekebollekes (Vincula Affinia 2017)

hardcover met stofomslag, 96 pagina's

ISBN 978-90-84455-1-0

€ 16,95

Coenraedt van Meerenburgh
10 Jaar Snelsonnetten

Al tien jaar geeft Coenraedt in zesregelige gedichten uiting aan zijn verbazingen, verzuchtingen en ergernissen Ze verschijnen wekelijks op www.gedichten.nl. Met deze snelsonnetten treedt hij in de voetsporen van oud-Dichter des Vaderlands Driek van Wissen (1943-2010). Geen enkele wereldleider, BN'er of local hero is veilig voor Coenraedts literaire fileerkunst. Kortom: 10 jaar snelsonnetten is een múst voor elke poëtisch ingestelde nieuwsvolger en staat garant voor een hoog 'Oh ja!-gehalte'.

Coenraedt van Meerenburgh - 10 jaar snelsonnetten.

Met een voorwoord van Frank van Pamelen (Vincula Affinia 2015)

softcover, 108 pagina's

ISBN 978-90-824455-0-3

€ 14,95

Coenraedt van Meerenburgh
Shakespeare - De Sonnetten

Zelfs 400 jaar na zijn dood kan vrijwel niemand ongevoelig blijven voor de charmes van de sonnetten van Shakespeare. Met zwier en verbeeldingskracht verwoorden ze gevoeldne van liefde en verlangen die van alle tijdne zijn. Bestaan er wel gedichten die de menselijke vergankelijkhied beter onder woorden brengen en tot in je diepste wezen laten ervaren? Dit boek bevat een nieuwe vertaling van de sonnetten , die gebaseerd is op de allereerste uitgave uit 1609 en dat originaeel zo tekstgetrouw en helder mogelijk benadert. '

Verkrijgbaar uit Uitgeverij Liverse, Dordrecht.

€ 17,95

FOLLOW ME

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2015-2017 by VINCULA AFFINIA. Proudly Created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now